Ajaloominut: Laste kasvatusest arsti pilguga 1966Varajane segatoitmine

Vähemalt neli esimest elukuud peaks imik saama emarinda. Praktiliselt ei tule kõik emad sellega toime. Enamasti on põhjuseks vaegpiimasus, mõnikord ei jätku piima mitmikute laste tõttu. Sageli peab ema seoses dekreetpuhkuse lõppemisega ja tööleasumisega asendama imikul üks-kaks söögikorda lisatoiduga, sest enamasti ei jõuta toitmiseks ettenähtud poole tunni jooksul kodus ära käia. Lubamatu on aga imikut k e r g e k ä e l i s e l t kunstlikule toidule üle viia, kui lapse kaaluiive on normaalne ja ta kosub hästi. Nii mõnigi kord on emal võimalik piima eritumist ergutada korra­pärase toitumise ja soojade jookidega. Iga ema peab lapse tervise huvides end maksimaalselt kokku võtma ja tegema kõik mis võimalik. Kuigi doonoripiima olemasolu tõttu ei ole ilmajäämine ema­rinnast imikule enam nii ohtlik kui varem, ei suuda doonoripiim väärtuselt kunagi emapiima asendada.Segatoidule võib üle minna ainult tõsise vajaduse korral, ja siis juba arsti nõuannete kohaselt. Kui toit jääb imikule napiks, muutub ta rahutuks, kaaluiive langeb, laps kõhnub silmanähtavalt. Umb­kaudu lisatoidu andmine toob suurt kahju, sest imik võõrdub siis peatselt rinnast ja hakkab nõudma kergesti imetavat magusamat toitu pudelist. Enne segatoidule üleminekut kontrollitakse emalt saadava piima hulka. Imikut kaalutakse 3 päeva jooksul enne ja pärast söötmist ja märgitakse andmed märkmikku. Kui emal pole võimalik lastekaalu laenutuspunktist saada, võib pöörduda laste nõuandla poole, kus võimaluse korral vastu tullakse ja paariks päevaks kaal laenatakse. Kaaluvahe enne ja pärast toitmist ongi imiku söödud toidukogus. Esialgu peab lisatoit olema emapiirnaga võimalikult sarnane. Esimesel kahel elukuul tuleb kõigepealt arvesse doonoripiim. Kui doonoripiima saamiseks pole väljavaateid ja lähedal ei ela ühtki ema, kellel jääb oma lapsest piima üle, tuleb alustada piimalahjenditega. Eriti tuleb soovitada hapusi piimalahjendeid, mis omastatavuselt on emapiimale kõige lähedasemad (valmistamine vt. lk. 188). Uue toiduga harjutatakse imikut aegapidi mitme päeva jooksul. Algul antakse keefirit või haput piimalahjendit rinnapiimaga pooleks. Nädala pärast võib anda juba 2/3, keefirit jne. (vt. ka järgmine ptk). Arsti retseptiga saab imikutoite laste piimaköökidest. 


M. Ambos 
Laste kasvatusest arsti pilguga Kirjastus Valgus 1966